Top_Banner_ClubInfo

Gebruik van de terreinen / Reglement

Lidmaatscap

 • Wil je lid worden van TC SOKS? Ga naar deze pagina om al de informatie te krijgen. Na betaling ben je officieel lid van TC SOKS.
 • Elk SOKS-lid wordt aangesloten bij Tennis Vlaanderen. Hierdoor ben je verzekerd en kan je deelnemen aan al de competities die door Tennis Vlaanderen worden georganiseerd. (interclub, tornooien, ....)
 • Het SOKS bestuur kan omwille van organisatorische redenen het lidmaatschap weigeren. Mogelijk gestort lidgeld (inclusief Tennis Vlaanderen-bijdrage) wordt dan zo snel mogelijk teruggestort.
 • Het SOKS bestuur kan een lidmaatschap opzeggen om dwingende reden  (bv. wangedrag) zonder terugbetaling van het lidgeld.
 • Vanaf 1 augustus geldt er, eventueel, het verminderd tarief van € 80 om lid te worden van TC SOKS. (Gelieve iemand aan te spreken van het SOKS bestuur)

Toegang tot de club

 • De terreinen zijn tijdens het zomerseizoen (april t.e.m. september) toegankelijk voor de leden van 9u30 tot 23u30
 • Om de goede staat van de terreinen te behouden, mogen deze enkel betreden worden met tennisschoenen.  
 • Bij of na hevige regen is het verboden op de terreinen te spelen zolang deze nat zijn.  Er moet gewacht worden tot er geen plassen meer op het terrein zijn en tot het water vanzelf is weggetrokken.  
 • Bij droog weer en indien er tijdens het spelen te veel stof wordt gemaakt, dienen de terreinen licht besproeid te worden.
 • Na het tennissen moet het terrein steeds geveegd worden met het daarvoor voorzien sleepnet.
 • Indien tennisballen in de tuin van onze buren belanden, kan u dit melden aan de bar.  Daar is een sleutel voor het tuinpoortje beschikbaar.  Respecteer aub de privacy van onze buren, zodat wij in een goede verstandhouding verder kunnen samenwerken.
 • Het bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele verdwenen voorwerpen, kleren, enz…  Ieder lid of iedere bezoeker is aansprakelijk voor zijn eigen bezittingen.
 • Bij het betreden van het clubhuis en de kleedkamers na het tennissen : gelieve de tennisschoenen af te kloppen, zodat deze niet onnodig vuil worden.  Degene die na u komt, zal dit zeker en vast erg op prijs stellen.
 • Er zijn op en naast de terreinen voldoende vuilbakken voorzien.  Deze dienen dan ook gebruikt te worden.  Etensresten, papier, flesjes en dergelijke horen niet thuis op en rond de terreinen.  Samen houden wij onze club en de omgeving (grasvelden, rustbanken, beplantingen, enz..) ervan rein en net ! 
 • Al de tennislessen en stages worden georganiseerd door de tennisschool. Individuele lesgevers (niet onder toezicht van de tennisschool) worden niet toegelaten; met uitzondering van die lessen die worden gegeven in familiale kring.

Terreinreservatie

 • Reserveren kan enkel met het online Tennis Vlaanderen-reservatiesysteem.
  Een PC staat ter beschikking in het clubhuis.
 • Al de informatie over hoe/wanneer te reserveren vind je terug op deze pagina. (hier vind je ook een handleiding)
 • Elk SOKS lid mag maximaal 2x een gastspeler uitnodigen en dit alleen tijdens de daluren (d.w.z. vóór 18u00 op weekdagen OF in het weekend).
  Indien een gastspeler voor de derde maal gebruik maakt van onze terreinen, zal gevraagd worden om lidgeld te betalen. Gasten spelen op eigen risico en vallen niet onder een TC SOKS verzekering.
 • Het TC SOKS bestuur is bevoegd om terreinen te reserveren voor kampioenschappen, tornooien, stages, ontmoetingen e.d. en hiervoor reservaties te schrappen. De terreinverantwoordelijke mag voor het onderhoud terreinen blokkeren. Deze speciale reserveringen/blokkeringen zullen steeds, indien mogelijk, gebeuren voordat reservatie door individuele leden mogelijk is.
 • Leden die niet kunnen spelen tijdens het gereserveerde uur, dienen de reservatie zo snel mogelijk – liefst minstens de dag ervoor – te verwijderen. Zo geef je andere leden de kans om te spelen.
 • Jeugdspelers (jonger dan 16 jaar) zijn verplicht om overdag te spelen (tot 18u00).

Blessure

 • Wie vóór 15 mei bij het SOKS bestuur aangifte doet van een blessure die dermate ernstig is dat hij/zij de rest van het tennisseizoen niet meer kan spelen, kan door die aanvraag mogelijks een deel van het betaalde lidgeld recupereren.  Elke aanvraag die aan bovenstaand criterium voldoet, zal na afloop van het zomerseizoen worden beoordeeld door het SOKS bestuur.
 • Indien U een blessure oploopt, gelieve zo snel mogelijk het bestuur hiervan op de hoogte te brengen zodat wij alles kunnen doorgeven aan de verzekering. Ook graag dit document (laten) invullen en aan ons terugbezorgen!

Bedankt aan de volgende sponsors

Jan Carelsbergh BVBA Traiteur Peter Carrefour Market Rupelmonde Van Wouwe Slaap & Zitcomfort WRing Partners The Black Sheep
Algemene Bouwwerken: Van Den Bosch - De Keersmaeker A.S.B. Kaas en Wijn Stefaan Restaurant De Ceder Van Goethem Badkamerrenovatie